31 juli 2017

Vooraankondiging

In september 2017 verschijnt het boek Caleidoscopisch Zeeuws-Vlaanderen. Caleidoscopisch in de betekenis van veelkleurig, spiegelend, reflecterend,
symmetrisch, wisselend, veranderlijk en complex, het spel van herhalingen.
Bijvoeglijknaamwoord bij caleidoscoop, afgeleid van het Griekse
kalós (mooi), eïdos (vorm,beeld) en skopein (kijken).

In dit boek laten we de kleuren en patronen, het licht, de seizoenen,
de contrasten, het hele spectrum over elkaar heen buitelen, naast gedachten,
mijmeringen en poëzie die harmonieus bleken samen te vloeien met de foto’s. Daarover binnenkort meer.
Alles is constant onderhevig aan veranderingen, maar soms is het ook fijn
even ergens bij stil te staan.
Zeeuws-Vlaanderen als muze, reflecties in woord en beeld.